Samenwerking inregelen

Kies de juiste button om de samenwerking in te regelen.

{{positionUpgradeModel.affiliatedText}}
{{positionUpgradeModel.notAffiliatedText}}
PDF upload

Hier kun je een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurders uploaden

Alleen invullen als je de Fondsenplatformdienst wil gebruiken.

Dan kunnen we de adviesvergoeding overmaken.

Type dienstverlening

{{positionUpgradeModel.alreadyAanstellingText}}