Stamrecht

Stamrechtrekening (opbouw)

Wat moet je weten?

 • Er is geen minimuminleg van toepassing op de Stamrechtrekening.
 • Je opent voor je klant een beleggingsrekening om belastingvriendelijk te beleggen voor aanvullend pensioen. Deze rekening noemen wij Stamrechtrekening.
 • De rekeninghouder is belastingplichtig en woonachtig in Nederland.
 • Een Stamrechtrekening open je altijd online via nnek-kennis.nl. Lees altijd eerst onze 'Aanvullende voorwaarde Stamrechtrekening’ door. Dan weet je waar je rekening mee moet houden. Ga naar het menu Documenten om ze in te zien.
 • Op het moment dat je moet kiezen voor een uitkering heb je de volgende mogelijkheden:
  1. Je kiest voor een uitkering via de Stamrecht Leefrekening van NNEK
  2. Je kiest voor een uitkering bij een andere aanbieder.

Wat kan bij ons?

 • Waarde die je klant heeft opgebouwd bij een andere aanbieder of een stamrechtvoorziening, kan je klant zonder fiscale gevolgen laten overdragen naar de Stamrechtrekening bij NNEK of Fondsenplatform.
 • Inleg op een Stamrechtrekening kan uitsluitend gedaan worden door een andere aanbieder, of door de rechtspersoon waar de stamrechtvoorziening is ondergebracht. De inleg kan alleen gedaan worden vanaf een rekening van een bank die in Nederland gevestigd is. Je klant kan niet zelf geld inleggen.
 • Opnemen vanuit de Stamrechtrekening is mogelijk.
 • Je klant kan de waarde op zijn Stamrechtrekening overdragen naar een andere aanbieder.
 • Bij overlijden hebben de erfgenamen van je klant recht op de waarde op de Stamrechtrekening. 

Houd hier rekening mee:

 • De rekeninghouder is belastingplichtig en woonachtig in Nederland.
 • Als de inleg op de Stamrechtrekening gedaan wordt vanuit een rechtspersoon waar de stamrechtvoorziening is ondergebracht (een Stamrecht B.V.), blijft te allen tijde de klant zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het in te leggen bedrag. NNEK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele (latere) geschillen met de Belastingdienst.
 • NNEK acht het daarom verstandig dat de klant voorafgaand aan de overboeking (zeker bij onderdekking) vanuit de Stamrecht B.V. goedkeuring aan de inspecteur van de Belastingdienst te vragen. Dit om problemen achteraf met de Belastingdienst te voorkomen. NNEK adviseert hier niet over.
 • NNEK geeft geen pensioen- en/of belastingadvies. Het advies ligt bij de financieel adviseur.

Stamrecht Leefrekening (uitkerend)

Belangrijk:

 • Bij de Lijfrente Leefrekening geldt een minimuminleg van €25.000,-.
 • Voor de Stamrecht Leefrekening NNEK geldt een minimale looptijd van 10 jaar.
 • Voor de Stamrecht Leefrekening Fondsenplatform geldt een minimale looptijd van 1 jaar.
 • Het beleggingsbeleid van NNEK Vermogensbeheer voor Stamrecht Leefrekening wijkt af van het standaard beleggingsbeleid. Het risico wordt bij een Stamrect Leefrekening niet afgebouwd bijvoorbeeld. Uitleg hierover? Ga naar Documenten en kies Aanvullende voorwaarden Stamrecht Leefrekening.
 • Voer jij je eigen beleggingsbeleid via Fondsenplatform? Let dan goed op of je beleggingsbeleid geschikt is voor een Stamrecht Leefrekening.
 • Je opent voor je klant een beleggingsrekening van waaruit hij een periodieke uitkering ontvangt. Deze rekening noemen wij Stamrecht Leefrekening.
 • De rekeninghouder is belastingplichtig en woonachtig in Nederland.
 • Een Stamrecht Leefrekening open je altijd online via nnek-kennis.nl. Lees altijd eerst onze 'Aanvullende voorwaarde Stamrecht Leefrekening’ door. Dan weet je waar je rekening mee moet houden. Ga naar het menu Documenten om ze in te zien.
 • Vóórdat je klant de eerste termijn (uitkering) ontvangt, moet hij voor de gehele uitkeringsduur het aantal termijnen en de hoogte per termijn in Euro hebben vastgesteld. De hoogte van de termijnen mag verschillen.
 • Je klant kan er alleen voor kiezen om termijnen op maandbasis te ontvangen.
 • Dit uitkeringsschema kun je voor je klant opstellen met onze daarvoor bestemde prognosetool. Ga naar het menu Tools en vraag daar de prognosetool aan

Wat kan bij ons?

 • Waarde die je klant heeft opgebouwd in een Stamrechtrekening bij ons kan je klant zonder fiscale gevolgen laten overdragen naar de Stamrecht Leefrekening die hij bij ons opent.
 • Waarde die je klant heeft opgebouwd bij een andere aanbieder of een stamrechtvoorziening, kan je klant zonder fiscale gevolgen laten overdragen naar de Stamrecht Leefrekening die hij bij ons aanhoudt.
 • Inleg op een Stamrecht Leefrekening kan uitsluitend gedaan worden door een andere aanbieder, of door de rechtspersoon waar de stamrechtvoorziening is ondergebracht. De inleg kan alleen gedaan worden vanaf een rekening van een bank die in Nederland gevestigd is. Je klant kan niet zelf geld inleggen.
 • Opnemen vanuit de Stamrecht Leefrekening is niet mogelijk.
 • Je klant kan de waarde op zijn Stamrecht Leefrekening overdragen naar een andere aanbieder.
 • Bij overlijden hebben de erfgenamen van je klant recht op de waarde op de Stamrechtrekening Leefrekening.
 •  

Houd hier rekening mee:

 • De rekeninghouden is belastingplichtig en woonachtig in Nederland.
 • Als de inleg op de Stamrecht Leefrekening gedaan wordt vanuit een rechtspersoon waar de stamrechtvoorziening is ondergebracht (een Stamrecht B.V.), blijft te allen tijde de klant zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het in te leggen bedrag. NNEK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele (latere) geschillen met de Belastingdienst.
 • NNEK acht het daarom verstandig dat de klant voorafgaand aan de overboeking (zeker bij onderdekking) vanuit de Stamrecht B.V. goedkeuring aan de inspecteur van de Belastingdienst te vragen. Dit om problemen achteraf met de Belastingdienst te voorkomen. NNEK adviseert hier niet over.
 • NNEK geef geen pensioen- en/of belastingadvies. Het advies ligt bij de financieel adviseur.

Prognosetool

We hebben speciaal voor de Stamrecht Leefrekening een tool ontwikkeld, waarmee je een uitkeringsplan kunt maken. Ga naar het menu Tools en vraag daar de prognosetool aan.