Belangrijke wijzigingen leidraad AFM Wwft

Op 19 oktober 2020 heeft AFM een nieuwe Leidraad Wwft en Sanctiewet gepubliceerd als toelichting op de Wwft en de Sanctiewet. De leidraad is herzien in verband met nieuwe regelgeving, zoals de instelling van het UBO-register.